เสื้อประตู Kool Sport แขนสั้น สีแดง สีเขียว ทีม SCG สมุทรปราการ


เสื้อประตู Kool Sport แขนสั้น สีแดง สีเขียว ทีม SCG สมุทรปราการ

เริ่มจากสีเขียว

เสื้อประตู Kool Sport แขนสั้น สีเขียว ทีม SCG สมุทรปราการ
เสื้อประตู Kool Sport แขนสั้น สีเขียว ทีม SCG สมุทรปราการ

ต่ด้วยสีแดง

เสื้อประตู Kool Sport แขนสั้น สีแดง ทีม SCG สมุทรปราการ
เสื้อประตู Kool Sport แขนสั้น สีแดง ทีม SCG สมุทรปราการ

เอ้า ถ่ายรูปคู่กันหน่อย

เสื้อประตู Kool Sport แขนสั้น สีแดง สีแขียว ทีม SCG สมุทรปราการ
เสื้อประตู Kool Sport แขนสั้น สีแดง สีแขียว ทีม SCG สมุทรปราการ

รูปคู่ด้านหลัง

เสื้อประตู Kool Sport แขนสั้น KFB-S013
เสื้อประตู Kool Sport แขนสั้น KFB-S013