เสื้อทีมทุกตัว ต้องทำด้วยใจ เพื่อให้ใส่ อย่างมั่นใจ ในสนามแข่ง